One Response

  1. Adam
    Adam 30 maja 2015 at 20:36 | | Reply

    czy­ta­lem o saw­na­tach duzo cie­kw­sze spra­wy, nie tyl­ko sawan­ci mnie nur­tu­ja, pole­cam bar­dzo inna spra­we jak dzie­ci oba­rzo­ne innym zdol­no­scia­mi, oczyw­scie tema­ty­ka sawan­tów mnie nadal cie­ka­wi ponoc jest kil­ka set takich przy­pad­ków, ale Kim PEEK byl naj­cie­kaw­szy na wet Nasa zacze­lo sie bar­dziej przy­gla­dac takim oso­ba, umysl ludz­ki jest jed­na z naj­cie­kaw­szych jak dla mnie tema­tów byl 20 lat temu, tak jest dzis pozdra­wiam

Leave a Reply

%d bloggers like this: