2 komentarze

  1. Willene Boulos
    Willene Boulos 17 sierpnia 2016 at 19:16 | | Reply

    A czy wia­do­mo coś o przy­czy­nach tego pro­ble­mu? Są bar­dziej gene­tycz­ne, wro­dzo­ne, czy psy­cho­lo­gicz­ne? A może uszko­dze­nie mózgu pod­czas porodu?

Leave a Reply

%d bloggers like this: