One Response

  1. Ola111
    Ola111 6 stycznia 2021 at 14:24 | | Reply

    Dzię­ku­ję za arty­kuł . Jestem dzien­ni­kar­ką i psy­cho­te­ra­peut­ka, piszę książ­kę o part­ner­kach osób z ZA, któ­ra , mam nadzie­ję, będzie pomoc­na (nie tyl­ko) dla dziew­cząt i kobiet. Naj­moc­niej pro­sze o podzie­le­nie sie swo­imi doświad­cze­nia­mi , mój adres: a_zdrojewska@poczta.onet.pl

Leave a Reply

%d bloggers like this: